top of page

Våra tjänster

  • Villapålning

  • Skruvpålar

  • Slagna stålrörspålar
  • Borrade stålrörspålar
  • Borrad spont
  • Grundförstärkning

  • Spontning

Slå, borra, skruva

På Berg & Grundsäkring arbetar vi med i princip alla förekommande mark- och grundförstärkningsarbeten med stål, inklusive lyftning- från  villa- och industritomter till hamnar, vägar och broar.  Vår bredd och rutin gör att vi alltid kan rekommendera den lämpligaste tekniken med den bästa ekonomin. Vi borrar, skruvar och slår i längder från 1 till 15 meter

mera rör.jpg

Villapålning

Villapålning är ett av våra specialområden. Det handlar om markförstärkning för småhus, tillbyggnader och andra lättare byggnader. Vi använder slanka stålrörspålar i längder 1-6 meter och arbetet utförs med våra pålbilar.

Bilarna har lång räckvidd, upp till 19 meter, arbetet är både snabbt igång och snabbt slutfört. Lastkapacitet 200-800kN.

Slagna stålrörspålar

RR typgodkända stålpålar som slås ner, i längder 6-12 meter lämpade för köpcenter, fabrikslokaler och tyngre byggnader.

Enkel etablering och snabbt utförande. Lastkapacitet 450-1500kN.

Skruvpålar

Vi har en egen, patenterad kohesionspåle, som även är lämpad för att använda inomhus eller i andra känsliga miljöer. Arbetet är vibrationsfritt och ger inget buller eller avgaser. Skruvpålen tar upp last genom friktion i lera och anpassas i längd efter lasten. Den är lämplig för slänter och tar last på varje ”varv”.

 

Skruvpålen är lämplig:

- Som påle, för lodrät last

- I slänt, för vertikal last

- Som bakåtförankring för spont

Borrade stålpålar

Borrade stålpålar och stålkärnepålar. I stenig och blockig mark och där risken för släntberg är stor är borrade pålar ett bra alternativ. Borrade pålar har en liten omgivningspåverkan och klarar väldigt höga laster. Vi har speciellt anpassade maskiner som klarar att borra 1-15 meter långa pålsegment. Lastkapacitet 400-4000 kN.

arvika borring brygga3.jpeg

Borrad spont

Spontning

IMG_4989.JPG

Grundförstärkning

Grundförstärkning

Grundförstärkning kräver noggrannhet och erfarenhet. Vi har rutin från en mängd olika typer av grundförstärkningsarbeten och lyftning. Allt från mindre villor till stora bostadskvarter.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page