top of page

Med oss står du på säker grund

Pålning, borrning & grundförstärkning

Våra tjänster

  • Villapålning

  • Pålning

  • Borrning

  • Grundförstärkning

  • Spontning

Om oss

Vi är Berg &
Grundsäkring

Berg & Grundsäkring är ett företag med stor erfarenhet av stålrörspålning, grundförstärkning, spontning och stålkärnepålning. Vår erfarenhet i branschen är mer än 30 år. Vi sysslar med all slags mark- och grundförstärkning med stål.
 

Vårt verksamhets område är hela Sverige och södra Norge.

003_0.JPG

Projekt

Kontakt
  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page