top of page

Vi är Berg & Gundsäkring

Med oss står du på säker grund

Berg & Grundsäkring är ett företag med stor erfarenhet av stålrörspålning, grundförstärkning och stålkärnepålning. Vår erfarenhet i branschen är mer än 30 år.

1994 drog vi igång på riktigt allvar. Då startade vi företaget och sedan dess har vi inte haft tid att titta bakåt. Fortfarande efter mer än 20 år växer vi kontinuerligt med det att byggbranschen inser fördelarna med stålpålning.

Vi sysslar med all slags mark- och grundförstärkning med stål och vi är en av de största aktörerna i Sverige, räknat i antal meter borrade och slagna pålar.

Dessutom arbetar vi med betongentreprenad- form, armering och gjutning – En för oss naturlig förlängning av grundförstärkningen.

Vårt verksamhets område är hela Sverige och södra Norge, även om vår tyngdpunkt ligger i Syd- och Mellansverige. Kunderna finns såväl bland myndigheter och stora byggföretag som bland mindre entreprenörer och privatpersoner.

bottom of page